krewny


krewny
1. żart. Krewni i znajomi królika «osoby związane osobiście z kimś wpływowym, korzystające zwykle z jego protekcji»: Tylko dla wyjątkowych klientów. Dla krewnych i znajomych królika. Sprzedawać można byle co, ale dawać – tylko to, co ma się najlepszego (...). J. Kaczmarski, Plaża.
2. lekcew. Ubogi krewny «o kimś lub o czymś gorszym od kogoś lub czegoś podobnego, mającego tylko pewne cechy wspólne»: Dawniej 100 proc. wełny czy jedwabiu oznaczało, że tkanina jest szlachetna. To się skończyło! Sztuczne włókna przestały być ubogimi krewnymi naturalnych, same chełpią się swoją sztucznością. TSt 9/1996.
Krewny po kądzieli zob. kądziel.
Krewny po mieczu zob. miecz 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • krewny — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos odm. jak przym. Ia, krewnyni {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek, którego łączą z kimś związki pokrewieństwa, niekiedy także powinowactwa; spokrewniony z kimś, mający wspólnego przodka z kimś, należący z kimś do jednej… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • krewny — m, lm M. krewnyni, odm. jak przym. «człowiek pozostający z kimś w związkach pokrewieństwa» Bliski krewny. Daleka krewna. Krewni w linii prostej …   Słownik języka polskiego

  • krewny — Zadłużony; dłużny Eng. Indebted; owing money …   Słownik Polskiego slangu

  • bliski krewny [kuzyn] — {{/stl 13}}{{stl 7}} o członku rodziny, z którym wiąże kogoś bezpośrednie pokrewieństwo przez rodziców, np. stryj, brat cioteczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przedstawiam ci mojego bliskiego kuzyna, Piotra. Kowalski był jego bliskim krewnym. Zaprosić… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kądziel — Krewny, przodek itp. po kądzieli «krewny, przodek ze strony matki»: Przodkowie moi po mieczu i po kądzieli krew swoją przelewali dla kraju – mawiała. M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka …   Słownik frazeologiczny

  • bliski — bliskiscy, bliższy 1. «znajdujący się w niewielkiej odległości, przylegający do czegoś; sąsiedni» Bliscy sąsiedzi. Najbliższe okolice miasta. ◊ Ktoś jest bliski płaczu, omdlenia, załamania itp. «ktoś jest w takim stanie, że za chwilę zacznie… …   Słownik języka polskiego

  • miecz — 1. książk. Coś wisi, zawisło nad kimś, nad czymś jak miecz Damoklesa, Damoklesowy; wisi, zawisł nad kimś, nad czymś miecz Damoklesa, Damoklesowy «coś, jakieś niebezpieczeństwo lub nieszczęście, stale komuś grozi»: „Piknik pod Wiszącą Skałą” to… …   Słownik frazeologiczny

  • ubogi — (Ktoś) ubogi duchem «o kimś niemającym szerszych zainteresowań intelektualnych»: Wśród różnych diagnoz powtarza się twierdzenie, że zbyt szybkiemu rozwojowi technicznemu nie dotrzymał kroku wewnętrzny rozwój człowieka. Ubogi duchem, dał się… …   Słownik frazeologiczny

  • kądziel — ż V, DCMs. i; lm M. e, D. i 1. «pęk lnu, konopi albo wełny przygotowanej do przędzenia, umocowany na przęślicy lub kołowrotku» Prząść kądziel. Siedzieć przy kądzieli. 2. przestarz. «linia żeńska» ◊ Krewny po kądzieli «krewny ze strony matki» 3.… …   Słownik języka polskiego

  • kognat — m IV, DB. a, Ms. kognatacie; lm M. kognataci, DB. ów hist. «w starożytnym Rzymie: krewny naturalny, spokrewniony przez związek krwi (w odróżnieniu od agnata); także: krewny w linii żeńskiej» ‹łac.› …   Słownik języka polskiego